Οι εικόνες, η μουσική και τα βίντεο που παρουσιάζονται στο ιστολόγιο αποτελούν ιδιοκτησία των δημιουργών τους. Η παρουσίασή τους έχει καθαρά εκπαιδευτικό χαρακτήρα στα πλαίσια συγκεκριμένου πολιτιστικού προγράμματος του Γυμνασίου Μαλίων.

Κυριακή, 17 Μαρτίου 2013

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΓΚΟΥΡΟ

1) Σ' ένα ενυδρείο υπάρχουν 200 ψάρια. Το 1% από αυτά είναι μπλε και τα υπόλοιπα κίτρινα. Πόσα κίτρινα ψάρια πρέπει να βγάλουμε από το ενυδρείο, ώστε τα μπλε ψάρια να είναι το 2% των ψαριών που απομένουν; 

Α: 2      Β: 4       Γ: 20     Δ:  50       Ε: 100

2) Στο παρακάτω σχήμα έχουμε ένα ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ με ΑΒ=ΑΓ. Αν ΒΜ και ΓΝ είναι οι διάμεσοι προς τις ίσες πλευρές, το τρίγωνο χωρίζεται σε τρία τρίγωνα και ένα τετράπλευρο. Αν τα εμβαδά των τριγώνων είναι 3, 3, 6 όπως φαίνεται στο σχήμα, πόσο είναι το εμβαδόν του τετραπλεύρου;

Α: 3          Β:4      Γ:5       Δ: 6      Ε: 7

Πέμπτη, 14 Μαρτίου 2013

ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΓΚΟΥΡΟ

1) Το αποτέλεσμα της πράξης:  11,11 - 1,111 είναι ίσο με :
      Α. 9,009       Β. 9,0909   Γ. 9,99    Δ. 9,999    Ε. 10
2)  Στο παρακάτω σχήμα έχουμε ένα ορθογώνιο τρίγωνο με πλευρές 5, 12 και 13. Ποια είναι η ακτίνα του εγγεγραμμένου ημικυκλίου;
Α: 7/3       Β: 10/3     Γ: 12/3    Δ: 13/3   Ε: 17/3